پس از توافق هفته گذشته روسیه و اوکراین؛ کاهش قیمت گندم در بازارهای جهانی ادامه دارد

مکان شما:
رفتن به بالا