۶۸ هزار تن بار گندم یک کشتی اقیانوس‌پیما در چابهار تخلیه شد

مکان شما:
رفتن به بالا