۲ میلیون تن کود اوره با نهاده دامی میان ایران و برزیل تهاتر می‌شود

مکان شما:
رفتن به بالا