۲۰ کشتی حامل ۱ میلیون تن نهاده در حال بارگیری، تخلیه و روی آب است

مکان شما:
رفتن به بالا