یک کارشناس سازمان ملل هشدار داد؛ جهان فقط ده هفته ذخیره گندم دارد

مکان شما:
رفتن به بالا