یارانه پنهان| موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دام هستیم/ با کارت گوشت و مرغ می‌توان از دهک‌های پایین حمایت کرد

مکان شما:
رفتن به بالا