گفتگو با یک فعال صنفی: جنگ روسیه و اوکراین قیمت غلات را ۵۰ درصد افزایش داد

مکان شما:
رفتن به بالا