گزارش میدانی از بازار گوشت قرمز، اختلاف ۵۰ هزار تومانی قیمت گوشت قرمز در میادین و قصابی ها

مکان شما:
رفتن به بالا