کل ارز ترجیحی با افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی در ۶ ماه استفاده شد

مکان شما:
رفتن به بالا