کارشناس هواشناسی کشاورزی: دامداران از رفتن به مناطق مرتفع اجتناب کنند

مکان شما:
رفتن به بالا