پاکستان قرارداد خرید گاز و گندم با روسیه امضا کرد

مکان شما:
رفتن به بالا