وزیر کشاورزی اوکراین خبر داد: ادامه کمبود جهانی گندم تا حداقل سه فصل دیگر

مکان شما:
رفتن به بالا