وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد: لزوم توسعه کشاورزی قراردادی با مشارکت اتحادیه ها و تعاونی های روستایی و عشایری

مکان شما:
رفتن به بالا