وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری مطرح کرد؛ مذاکره برای کاهش عوارض صادرات دام / رصدخانه کشاورزی تا پایان دولت سیزدهم به ثمر می رسد

مکان شما:
رفتن به بالا