وزارت کشاورزی روسیه روز جمعه، عوارض صادراتى را براى تاریخ ١۶ ام الى ٢٢ ماه آگوست را اعلام کرد؛ شاهد افزایش عوارض صادراتی گندم به ٣،٧١٢ روبل و ذرت به ٢،١٧۵ روبل و جو به ۴٣٩ روبل خواهیم بود.

مکان شما:
رفتن به بالا