نقل از مقامات محلی روسیه: غلات صادراتی به مقصد خاورمیانه، ترکیه و آفریقا وارد بندر اوکراینی شد

مکان شما:
رفتن به بالا