نرخ پیشنهادی وزارت جهاد ۵۵۰۰ تومان/ دولت قیمت ۳۸۰۰ تومانی خرید گندم را بررسی می‌کند

مکان شما:
رفتن به بالا