نرخ خرید تضمینی گندم ۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد

مکان شما:
رفتن به بالا