مهدی رضایی اعلام کرد: پرداخت ۱۵۰هزار میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران توسط بانک کشاورزی

مکان شما:
رفتن به بالا