مقامات اوکراینی اعلام کردند؛ کاهش کشت غلات اوکراین به دلیل تهاجم روسیه

مکان شما:
رفتن به بالا