معاون جهاد کشاورزی قم: بذر مورد نیاز غله‌کاران قمی امسال به خوبی تامین شد

مکان شما:
رفتن به بالا