معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی هشدار داد؛ مردم گوشت قرمز را با مهر سازمان دامپزشکی و از مراکز معتبر خریداری کنند

مکان شما:
رفتن به بالا