مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان فارس خبر داد: انتقال ۲۰۰۰ تن گندم به کارخانجات آردسازی فارس

مکان شما:
رفتن به بالا