مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ مصرف گندم صنف و صنعت رشد ۵۶ درصدی داشته است

مکان شما:
رفتن به بالا