مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی خبر داد: واریز ۸ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران

مکان شما:
رفتن به بالا