مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ ۸۳ درصد از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است

مکان شما:
رفتن به بالا