مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور: خرید تضمینی، صادرات دام و صدور کالابرگ الکترونیک، مهمترین راههای نجات دامداران از ورشکستگی هستند

مکان شما:
رفتن به بالا