مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک: مازاد دام داریم ولی گوشت وارد می‌شود/ مافیا اجازه کاهشی شدن قیمت‌ها را نمی‌دهند

مکان شما:
رفتن به بالا