محمدعلی طهماسبی در حکمی از سوی وزیر به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون منصوب گردید

مکان شما:
رفتن به بالا