مجید جعفری مدیر عامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام طیور و آبزیان: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده از نهاده های دامی داخلی را افزایش داد

مکان شما:
رفتن به بالا