ما نمی‌دانیم تا انتهای سال برای واردات نهاده چه اندازه ارز به ما خواهند داد

مکان شما:
رفتن به بالا