قیمت گوشت گوسفندی ۲۳۵ هزار تومان و مرغ ۶۳ هزار تومان است

مکان شما:
رفتن به بالا