قیمت خرید تضمینی گندم بالاتر از نرخ پیشنهادی دولت تعیین شد؛ هر کیلو ۹۵۰۰ تومان

مکان شما:
رفتن به بالا