غلامرضا هادربادی سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی؛ ۴۰ درصد گندم کشور توسط شبکه‌های تعاونی خریداری شد

مکان شما:
رفتن به بالا