طرح تشدید نظارت های بهداشتی و شرعی بر ذبح دام های قربانی به مناسبت روز عید قربان در سراسر کشور از سوی سازمان دامپزشکی کشور اجرا می شود.

مکان شما:
رفتن به بالا