شورای تأمین کنندگان دام: قیمت هر کیلوگرم دام زنده به ۷۰ هزارتومان رسید

مکان شما:
رفتن به بالا