شورای بین‌المللی غلات خبر داد: افزایش ۴۲ تا ۷۶ درصدی قیمت گندم صادراتی در بازارهای جهانی

مکان شما:
رفتن به بالا