شهرستان فسا از قطب های دامپروری کشور است.

مکان شما:
رفتن به بالا