شرکت پشتیبانی امور دام اواخر سال گذشته ۲۰ هزار تن گوشت منجمد وارد کرده که در فروردین امسال تاریخ مصرفش گذشته است/ این شرکت پرونده قضایی کم ندارد!

مکان شما:
رفتن به بالا