شرکت واکسن‌سازی برنده مناقصه تامین واکسن تب برفکی نتوانست به تعهدات خود عمل کند/ فعلاً نمی‌توانم قول خاصی در خصوص ماده ۱۹ بدهم

مکان شما:
رفتن به بالا