شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد؛ خرید تضمینی گندم از کشاورزان به بیش از ۲ میلیون تن رسید

مکان شما:
رفتن به بالا