سلامی مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام خبر داد؛ ۲۰ کشتی حامل نهاده در حال بارگیری، تخلیه و یا روی آب است

مکان شما:
رفتن به بالا