سازمان ملل: ۳۶ کشور برای واردات گندم به روسیه و اوکراین وابسته هستند

مکان شما:
رفتن به بالا