رییس بنیاد ملی گندمکاران پاسخ داد؛ معیار قیمت گذاری خرید تضمینی گندم چه بوده است؟

مکان شما:
رفتن به بالا