روسیه صادرات گندم را ممنوع کرد

مکان شما:
رفتن به بالا