روزانه ۲۵۰ تن گوشت قرمز تا ۵ ماه آینده وارد کشور می‌شود

مکان شما:
رفتن به بالا