رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون در گفتگو با یک خبرنگار: کمتر از ۵ نفر بازار نهاده‌های دامی کشور را می چرخانند!

مکان شما:
رفتن به بالا