رئیس سازمان عشایری: خشکسالی‌ها، تولید گوشت قرمز عشایر را کاهش نداده است

مکان شما:
رفتن به بالا