دولت ذخایر نهاده‌ای خوبی دارد اما توزیع نمی‌کند

مکان شما:
رفتن به بالا