در گفتگو با مهر اعلام شد؛ کشتار دام‌های مولد با شتاب زیادی ادامه دارد

مکان شما:
رفتن به بالا